Øras

Oppdragsgiver: 

KF Entreprenør AS

Byggherre: 

Type bygg:

Gjenvinningsstasjon

Kontraktssum:

5,5 MNOK

Storm Felin

Prosjektleder:

Galleri