Bergstien 1

Oppdragsgiver: 

JI Bygg AS

Byggherre: 

Thongård AS

Type bygg:

Leiligheter + Barnehage

Kontraktssum:

12,3 MNOK

Krzysztof Lemanski

Prosjektleder:

Vestviken Betong & Tre AS har inngått kontrakt om underentreprise med JI Bygg AS for leveranse av tømrerarbeider

Galleri