top of page

Emma Hjorth Skole

Oppdragsgiver: 

Backe AS

Byggherre: 

Asker og Bærum kommune

Type bygg:

Tilbygg/flerbrukshall

Kontraktssum:

10,5 MNOK

Desember 2022 - August 2023

Byggeperiode:

Prosjektleder:

Storm Felin

Backe AS:

Emma Hjorth Skole - Utvidelse til 3-parallel skole og ny flerbrukshall

Gamle Emma Hjorth barneskole er et bygg fra 1997 med tidstypisk horisontal inndeling og store takflater. Bygget er inndelt i 3 lange og smale bygningsvolum plassert trappevis nedover terrengets nivåer

Galleri

bottom of page