top of page
palsøyå-park_7.jpg

Pålsøya Park

Vestviken Entreprenør har fullført flere byggetrinn på Pålsøya Park og jobber per idag

 med byggetrinn 5 og 6. Vi er også fullt i gang med Nøsted Brygge og Kjeksla på Nesøya.

Vestviken Entreprenør - Pågående prosjekter

bottom of page