top of page
233457.jpg

Nøsted Brygge

Vestviken Entreprenør har fullført flere byggetrinn på Pålsøya Park og jobber per idag

 med byggetrinn 6. Vi er også fullt i gang med Nøsted Brygge og Kjeksla på Nesøya.

Vestviken Entreprenør - Pågående prosjekter

bottom of page