top of page

Gullhaug Torg 5

Oppdragsgiver: 

Betonmast Oslo AS

Byggherre: 

Avanto

Type bygg:

P-Kjeller Næringsbygg samt utomhus

Kontraktssum:

21,3 MNOK

Oktober 2020 - Mai 2021

Byggeperiode:

Prosjektleder:

Bartosz Ledzinski

Betonmast bygger for Avantor om et kontorbygg i Nydalen i Oslo, Gullhaug Torg 5. I utviklingsfasen har primært prosjektering og utforming av fasade og løsninger for gjenbruk av materialer stått i fokus. Prosjektet skal klassifiseres som BREEAM NOR Excellent og har fått støtte av Enova for innovativ fasadeløsning. Planlagt løsning for fasade varierer bruk av statiske og dynamiske glass i tillegg til bygningsintegrerte solceller. Andre miljøtiltak er avfallsreduksjon, blågrønne tak og kun sykkelparkering i underetasjen. I prosjektets miljøoppfølgingsplan er det blant annet definert at prosjektet skal oppnå en reduksjon i klimagassutslipp på 50 % i forhold til referansebygg.

Galleri

bottom of page