top of page

Holmestrand Brygge

Oppdragsgiver: 

Bermingrud Entreprenør AS

Byggherre: 

Holmestrand Utvikling AS

Type bygg:

Leiligheter

Kontraktssum:

27,6 MNOK

Januar 2020

Byggeperiode:

Prosjektleder:

Krzysztof Lemanski

Holmestrand Utvikling AS:Holmestrand Brygge er vårt neste prosjekt, og bygging og salg er godt i gang. Dette blir et nybygd kvartal med ca 80 leiligheter, over 1000 m2 næringslokaler, og en ny grønn lunge i byen. Prosjektet skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2021.

Asplan Viak sine arkitekter er valgt ut som samarbeidspartnere i utviklingen av prosjektet. Deres forslag på løsninger er svært gode med tanke på videre byutvikling og det å gjøre Holmestrand sentrum attraktivt. Dette både som sted å bo og sted å handle og ferdes i. I planene ligger det næringsarealer ut mot gateløpene noe som skaper aktivitet på gateplan. Det dannes en ny passasje fra Langgaten og ned til Havnegaten som utgjør et viktig byutviklingsgrep. I etasjene oppover vil det bli leiligheter. Arkitektur og løsninger gjør at lys, luft og utsikt blir optimalt. Det å gå noe opp i høyden med smale bygg kontra å bygge kompakt og lavt bidrar også til lysere gatemiljø. Vi er opptatt av å kunne utvikle et prosjekt som er så attraktivt at vi klarer å tiltrekke oss nye mennesker som ønsker å flytte til Holmestrand sentrum. Da er solforhold og utsikt helt sentralt.

En annen ting er utnyttelsesgraden. Vi har nå fått en jernbaneterminal hvor storsamfunnet har investert mellom 6 og 7 milliarder i lille Holmestrand. Skal storsamfunnet få noe effekt av investeringene er det både et krav og en nødvendighet med en betydelig fortetting i nærområdene rundt jernbaneterminalen. Flest mulig med gangavstand til terminalen gir tiltenkt effekt.Vestviken Betong & Tre AS har har blitt valgt som leverandør for tømrer entreprisen

av Totalentreprenør Bermingrud Entreprenør AS.

Galleri

bottom of page