top of page


Svelvigen Brygge BT1

Oppdragsgiver: 

Byggherre: 

Svelvigen Brygge AS

Type bygg:

Leiligheter

Kontraktssum:

122 MNOK

August 2019 - Desember 2020

Byggeperiode:

Prosjektleder:

Bjørn Tore Berg

Rett på bryggekanten kommer Svelvigen Brygge, en helt ny ”bydel” i Svelvik. Byggetrinn 1 omfatter to frittstående leilighetsbygg med til sammen 33 leiligheter fordelt på 14 leiligheter i «Flora» og 19 leiligheter i «Perlen». Størrelser fra 47 til 147 kvadratmeter.Mellom husene vil det bli opparbeidet store grøntarealer og alle leilighetene vil få store, private terrasser eller balkonger. Langs sjøfronten blir det anlagt en sammenhengende fjordpromenade med småbåthavn.Arkitekturen er inspirert av tidligere seilskutetid og småbyliv noe som gjenspeiles både i prosjektets farger og materialbruk.

Galleri

bottom of page