top of page

Samfunnsansvar

Som entreprenør er vi i Vestviken bevisst på vårt ansvar for samfunnet, miljøet og fremtiden. Vi jobber kontinuerlig med vårt arbeid for et bedre samfunn. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger, og redegjøre for disse årlig.  

Ettersom Vestviken Gruppen inngår i Oxer-konsernet er redegjørelsen gjort i fellesskap. 

 

Redegjørelsen kan leses her

bottom of page